Начало
  За списанието
  Издателство
  Адрес за кореспонденция
  Университетска катедра по хирургия
 
 
 
 
 

За списание "Хирургия"

 

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ
НА БЪЛГАРСКОТО ХИРУРГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

ОСНОВАНО ПРЕЗ 1934

 

Предшественик на днешното списание „Хирургия" е първото периодично хирургическо списание у нас "Известия на българското хирургическо дружество", основано през 1934 г. от проф. Параскев Стоянов и проф. Александър Станишев, с главен редактор проф. Гочо Москов.

 

ISSN 0450-2167

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________