Home
  SURGERY JOURNAL
  Publisher
  Address for correspondence
 
 
 
 
 
 

Publisher

 

DL&M Ltd. PUBLISHING HOUSE©
j. k. Beli brezi, Nishava Str., bl. 47-51 V,
1680 Sofia
Bulgaria
Phone: +359 2 958 55 79,
e-mail: dlmlili.katzevski@gmail.com
Editor D. Nikolova
Art Editor M. Katzevski
Prepress R. Grozdanova

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________