Начало
  За списанието
  Издателство
  Адрес за кореспонденция
  Университетска катедра по хирургия
 
 
 
 
 

Архив на минали броеве на списание "Хирургия"

Излезли от печат броеве за 2011 година

Излезли от печат броеве за 2010 година

Излезли от печат броеве за 2009 година

Излезли от печат броеве за 2008 година

_____________________________________________________________________________________________